Badania i szkolenia

Działalność edukacyjno – badawcza 

W Ośrodku prowadzoną są badania nad zastosowaniem i wykorzystaniem elastomerów (polimerowe tworzywa naturalne lub sztuczne o własnościach sprężysto – elastycznych zbliżonych właściwościami i cechami do elementów sprężystych równoległych i szeregowych zawartych w tkance łącznej) w usprawnianiu narządu ruchu zwłaszcza w ćwiczeniach w odciążeniu (podwieszeniu) elastycznym, przy reedukacji chodu i pionizowaniu elastycznym angażującym mięśnie stabilizujące. Wyniki przedstawiane i omawiane są na sympozjach i spotkaniach terapeutycznych na terenie kraju. Tutaj powstało uniwersalne urządzenie do kinezyterapii o nazwie „PRAGMA”. Zostało opatentowane i wpisane do rejestru wyrobów medycznych . Spełnia wszystkie kryteria samodzielnego i samowystarczalnego gabinetu kinezyterapeutycznego.

Szkolenia (warsztaty terapeutyczne) 

Na miejscu prowadzone są warsztaty terapeutyczne mające na celu przybliżenie fizjoterapeutom wiedzy terapeutycznej i praktycznej z zastosowań elastomerów nie tylko jako elementów elastycznego czynnego oporu ale jako elementów wspomagających ruch w jego ekscentrycznej części (ruchu). Nową koncepcją ćwiczeń reedukcji chodu i elastycznych podwieszeń łącznie z pionizowaniem w podwieszeniu elastycznym. Ośrodek współdziała z AWF-em Wrocław, Kliniką traumatologii i rehabilitacji w Bydgoszczy oraz placówkami, które specjalizują się w rehabilitacji neuromotorycznej. Osoby prowadzące szkolenie posiadają duże doświadczenie praktyczne i teoretyczne. Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych tzn. z pacjentem. Trwają w zależności od potrzeb klinicznych od 1 do 2 dni (sobota, niedziela). Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty.