Cennik

1. Badanie fizjoterapeutyczne (diagnostyka funkcjonalna): 150zł

  • wywiad
  • analiza ruchu i postawy ciała
  • EMG (elektromiografia)
  • testy i pomiary
  • wnioski, zalecenia i plan fizjoterapii

2. Kinezyterapia funkcjonalna: 90-120zł/h

3. Porady i konsultacje fizjoterapeutyczne: 120zł

4. Medyczny trening funkcjonalny

  • karnety na godziny przedpołudniowe:  4 zajęcia – 60zł |  6 zajęć – 75zł | 8 zajęć – 120zł
  • karnety na godziny popołudniowe:  4 zajęcia – 90zł | 8 zajęć – 120 zł | 10 zajęć – 150zł | 12 zajęć – 180zł