Ośrodek SALUBER

Ośrodek Promocji Zdrowia i Rehabilitacji Ruchowej „SALUBER” (łac. zdrowy) rozpoczął działalność w 1989r. Motywem przewodnim powstania była chęć wspomagania w usprawnianiu osób niepełnosprawnych i chcących rozwijać swoją motorykę.

Obecna siedzibą Ośrodka jest własny obiekt znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Bacciarelliego 4B. Od momentu powstania wszystkie czynności terapeutyczne skoncentrowane były i są nadal na biernym i czynnym narządzie ruchu, jego funkcjach, sprawności i przydatności w czynnościach codziennych.

Do tego celu stosowane są uznane w medycynie klasycznej metody rehabilitacji ruchowej oraz autorska metoda polegająca na zastosowaniu w procesie usprawniania elastomerów (polimerowe tworzywo sprężysto-elastyczne), przejawiających podobne cechy jak elementy sprężyste równoległe i szeregowe znajdujące się w tkance łącznej.

Obserwacje poczynione w Ośrodku wskazują także, że ma on dodatkowy, pozytywny wpływ na priopriocepcję. Sposób i metodyka rehabilitacji ruchowej ustalana jest indywidualnie w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb pacjenta. Ćwiczenia oparte są na zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych z zastosowaniem różnych typów skurczy (skurczów) mięśniowych tzn. auksotonicznego, izotonicznego i izometrycznego.

W Ośrodku usprawniane są osoby mające problemy ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, kardiologicznymi, diabetologicznymi, geriatrycznymi i innymi dotyczącymi narządu ruchu np. korekta wad postawy. Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo.