Nasz zespół

Henryk Marek Kowalski

W 1970r ukończyłem Wyższa Szkołę Wychowania Fizycznego (obecnie AWF) we Wrocławiu. Byłem pierwszym rocznikiem, który w ramach programu studiów mógł między innymi uzyskać stopień instruktora gimnastyki leczniczej. Pracując jako fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego, trener sportowy poszukiwałem i próbowałem stosować różne metody mające na celu uzyskanie lepszej sprawności psychomotorycznej. Szczególnie interesowało mnie wprowadzenie do procesu usprawniania (treningu) elastomeru (materiału sprężysto – elastycznej).

Po latach prób i doświadczeń zaowocowało to opracowaniem przeze mnie metody usprawniania, gdzie elastomer to nie tylko element oporu elastycznego w ćwiczeniach czynnych z oporem, ale wspomagający ruch w jego ekscentrycznej części. Ma to znaczenie w ćwiczeniach neuromotorycznych, zwłaszcza przy ćwiczeniach związanych z reedukacją chodu i elastycznym pionizowaniu (czynne angażowanie mięśni stabilizującym pozycję pionową).

Jestem autorem uniwersalnego urządzenia do mechanoterapii (kinezyterapii) o nazwie PRAGMA (grec czyn), które znajduje zastosowanie w fizjoterapii, sporcie wyczynowym, korekcie was postawy i rehabilitacji ruchowej. „Ruch jest jak lekarstwo”, trzeba tylko wiedzieć jak go zastosować. Nie ma w sobie skutków ubocznych – to stwierdzenie, które przyświeca mojej działalności zawodowej. Uważam, że ruch jako zjawisko uniwersalne powinno towarzyszyć człowiekowi przez całe jego życie, wpływając nie tylko na jego rozwój motoryczny, ale też i psychiczny. Jest biologiczna potrzeba zapewniająca mu równowagę psychofizyczną. Towarzyszyć powinien mu niezależnie od wieku, płci, zawodu. Jestem właścicielem Ośrodka.