Rehabilitacja ruchowa


Słowo rehabilitacja jest pochodzenia łacińskiego składającego się z dwóch członów. Pierwszy z nich to „re – znów”, drugi człon „habilitis – sprawny”.

W znaczeniu medycznym i społecznym rehabilitacja oznacza proces powrotu. Dotyczy najczęściej osób niepełnosprawnych. Jest zespołem działań leczniczych, psychologicznych, organizacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych mający na celu osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Jednym z bardziej istotnych działów rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest rehabilitacja ruchowa. Powinna stanowić nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń niezależnie od stanu i wieku pacjenta. W niektórych chorobach pełni rolę podstawowego środka leczniczego, w innych przyspiesza proces zdrowienia fizycznego i psychicznego. Najistotniejszym walorem jest brak skutków ubocznych tak często występujących w leczeniu farmakologicznym.

Organizm ludzki to biologiczna całość i dlatego ruch wywiera wpływ nie tylko na ćwiczony mięsień, ale drogą od ruchu poprzez układ nerwowy na całego człowieka. Efekt zależy od doboru ćwiczeń. Najczęściej jest to zwiększenie siły mięśniowe, poprawa zakresu ruchu, wydolności krążeniowo – oddechowej, uregulowanie ciśnienia tętniczego i procesów przemiany materii, zwiększenie wydzielanie mazi stawowych, usprawnienie działania narządów układu trawienia i wydalania, hamowanie odruchów patologicznych, podwyższenie poziomu endorfin itp.

Ruch jako środek leczniczy bardzo często łączy się z innymi formami leczenia w celu zwiększenia efektu terapeutycznego. Rehabilitacja ruchowa stwarza możliwości uzyskania poprawy utraconych funkcji lub ich przywrócenie. Przeciwdziała przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych. Ułatwia występowanie procesów kompensacji. Zapobiega powikłaniom w układzie krążeniowo – oddechowym. Przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno – stawowym.

Urządzenie PRAGMA, które zostało opracowne w Ośrodku SALUBER, jest przyrządem uniwersalnym znajdującym szerokie zastosowanie w rehabilitacji ruchowej. Można na nim wykonywać ćwiczenia określane w kinezyterapii jako:

 • Ćwiczenia bierne
 • Ćwiczenia czynno – bierne
 • Ćwiczenia samowspomagające
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia z oporem
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia synergistyczne
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające
 • Ćwiczenia rozciągające
PRAGMA znajduje zastosowanie rehabilitacyjne w takich działach medycyny jak:
 • Ortopedia i traumatologia – dziedzina medycyny zajmujące się schorzeniami i urazami układu kostno – stawowego, a pośrednio także mięśni i ścięgien.
 • Reumatologia – dziedzina medycyny zajmujące się schorzeniami reumatycznymi stawów i kości (zapalenie i zwyrodnienie układu kostno – stawowego)
 • Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Kardiologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami układu sercowo – naczyniowego.
 • Diabetologia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem cukrzycy i jej powikłań.
 • Pediatria – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku dziecięcego ( do około 18 roku życia ).
 • Geriatria – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. Jest wydzielonym działem interny.
 • Endokrynologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami gruczołów dokrewnych.
 • Medycyna sportowa -dba o zachowanie zdrowia przez osoby uprawiające sport wyczynowy.