Rekreacja ruchowa


Słowo „rekreacja” pochodzi od łacińskiego „rec reo”, co oznacza „odnawiać”, „ożywiać”, „pokrzepiać”. Definiując pojęcie rekreacji ruchowej mam na myśli dobrowolne, masowe lub indywidualne uczestnictwo w kulturze fizycznej podejmowanie w czasie wolnym od obowiązków zawodowych. Podstawowym środkiem jest aktywność ruchowa. Ma ona korzystnie wpływać na sprawność motoryczną człowieka, jego wygląd zewnętrzny jako wartości estetycznej ciała i w konsekwencji pozytywnie oddziaływać na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia. Brak ruchu ujemnie wpływa na organizm. Powoduje między innymi osłabienie siły mięśniowej, obniżenia sprawności i odporności organizmu, zmiany zwyrodnieniowe w układzie szkieletowym, przyspiesza proces szybszego starzenia.

Rekreacja ruchowa to nie tylko ćwiczenia na sali gimnastycznej. To wędrówki piesze, spływy kajakowe, jazda na rowerze, uprawianie narciarstwa śladowego i zjazdowego, jazda na łyżwach, gra w tenisa i pong – ponga. To także spotkania towarzyskie z przyjaciółmi i znajomymi połączone z aktywnością ruchową.

Cele jakie stawia przed sobą rekreacja ruchowa to między innymi:

  • Zaspokajanie potrzeb ruchowych niezbędnych dla zdrowia.
  • Poprawa, utrzymanie i budowanie sprawności i wydolności fizycznej
  • Osiąganie przyjemności i zadowolenie z wysiłku fizycznego

Nie należy zapominać, że wysiłek fizyczny ma pozytywny wpływ na sferę poznawczą i emocjonalną człowieka.

Urządzenie PRAGMA stwarza ogromne możliwości wykorzystywania jej w rekreacji ruchowej w różnorodnych formach ćwiczeń. Można ją wykorzystywać do ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Dzięki niej w sposób bardzo skuteczny kształtujemy sylwetkę oraz wpływamy na naszą sprawność ruchową (motoryczną).