Wyposażenie Ośrodka

Ośrodek o powierzchni około 120 m2 posiada salę przygotowaną do rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, geriatrycznej, poCovidowej , kardiologicznej. Pozbawiony jest barier architektonicznych posiada toaletę  przystosowaną dla osób niepełnosprawnych z natryskiem i szatnią.

Ośrodek wyposażony jest w :  

 • Specjalistyczny sprzęt do pionizowania (utrzymania pacjenta w bezpiecznej i swobodnej   pozycji pionowej) i reedukacji chodu osób dotkniętych porażeniem czterokończynowym (tetraplegią) i dwukończynowym (paraplegia) oraz odtwarzaniem czynności funkcjonalnych kończyny górnej (udary, porażenia wiotkie i inne )
 • Stoły rehabilitacyjne umożliwiające terapię neurologiczną i ortopedyczną
 • Stół terapeutyczny do pionizowania
 • Parapodium statyczne dające możliwości pionizowania pacjenta i utrzymania go w pozycji pionowej
 • Specjalistyczne bieżnie do odtwarzania chodu, jednocześnie poprawiające wytrzymałość biegową (udary, porażenia )
 • Orbitrek – urządzenie służące poprawie chodu
 • Schody terapeutyczne wraz z pochylnią
 • Krzesło terapeutyczne do wzmacniania kończyny dolnej
 • Urządzenie do rehabilitacji kręgosłupa w leżeniu odwrotnym
 • Aparaturę do EMG – elektromiografia powierzchowna
 • Specjalistyczną ścieżkę sensomotoryczną
 • Trenanżery do ćwiczenia równowagi statycznej i dynamicznej
 • Zestaw piłek terapeutycznych
 • Materace gimnastyczne
 • Stanowiska do medycznego treningu funkcjonalnego (12 stanowisk)