Zajęcia w ośrodku

Zajęcia indywidualne

Zajęcia to przede wszystkim usprawnianie osób: ze schorzeniami.

Ze schorzeniami neurologicznymi

 • rehabilitacja poudarowa
 • rehabilitacja przy porażeniach wiotkich i spastycznych
 • rehabilitacja powypadkowa
 • rehabilitacja przy zmniejszającej się sile mięśniowej

Ze schorzeniami ortopedycznymi

 • rehabilitacja przy zmianach zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i stawów obwodowych
 • rehabilitacja przy dyskopatiach (w niektórych przypadkach stosuje się trakcje w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa
 • rehabilitacje po rekonstrukcjach więzadłowych
 • rehabilitacja przed i po endoplastyce stawowej

Ze schorzeniami kardiologicznymi

 • późna rehabilitacja pozawałowa, przy nadciśnieniu tętniczym i innymi bez przeciwwskazań do wysiłku fizycznego

Korekta wad postawy dzieci i młodzieży

Zajęcia grupowe

 • Jedną z unikalnych form terapii ruchem na terenie Dolnego Śląska jest usprawnianie osób dotkniętych schorzeniami diabetologicznymi tj. cukrzycą I i II typu oraz innymi zaburzeniami metabolicznymi. Program opracowany w Ośrodku zatwierdzony i finansowany jest przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocław. Prowadzony jest od 2002r pod nazwą „Profilaktyka i rehabilitacja ruchowa osób chorych na cukrzycę i inne choroby metaboliczne”. Zajęcia odbywają się w Ośrodku, na basenie i w terenie. Dla uczestników prowadzone są specjalne zajęcia edukacyjne o tematyce dotyczącej wpływu ruchu na metabolizm organizmu.
 • Ćwiczenia ruchowe podnoszące sprawność psychofizyczna dla osób w wieku powyżej 60 lat. Od wielu lat Ośrodek wyspecjalizował się w usprawnianiu osób w wieku powyżej 60 lat (średnia wieku uczestników 74 lat, najstarsza uczestniczka liczy 94 lata). Prowadzone są specjalistyczne zajęcia ruchowe mające na celu spowolnienie procesu starzenia się narzadu ruchu oparte na skurczu auksotonicznym oraz podnoszące sprawność psychomotoryczną. Dobór uczestników do poszczególnych grup uzależniony jest o ich sprawności motorycznej. Zajęcia odbywają się w Ośrodku, basenie i terenie (spacery połączone z ćwiczeniami).
 • Dla osób chcących utrzymać swoją sprawność ruchową prowadzone są zajęcia popołudniowe oparte na treningu obwodowym z zastosowaniem gum tubingowych jako elementów oporujących ruch.

Uwagi

 • Zajęcia grupowe dotyczą ćwiczeń w profilaktyce chorób metabolicznych, kardiologicznych, neumatroidalnych, geriatrycznych . Dobór do grupy zależy od indywidualnej potrzeby uczestników.
 • Zajęcia w wodzie to nie pływanie, tylko ćwiczenia w basenie o głębokości 0,9, i temperaturze wody do 32 stopni Celsjusza w ramach aquarehabilitacji.
 • Zajęcia w terenie to nie tylko chodzenie z użyciem kijków, ale także specjalne ćwiczenia usprawniające poprzedzające spacerowanie.
 • Rehabilitacja ruchowa tylko indywidualna. Sesja trwa tyle czasu, ile wymaga tego pacjent, jest dostosowana do jego możliwości psychomotorycznych. Pacjenta prowadzi od początku do zakończenia terapii ruchem tez sam fizjoterapeuta.